OPPDATERING FOR PARTNERE 2020

Oppdatering for partnere på Utforsk Verden 2020

Her kommer fortløpende oppdatering til de som har bekreftet deltagelse på Utforsk Verden den 25. og 26. januar 2020 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo.

Status for prosjektet:

Overnatting for partnere:
Hotel Verdandi har vært så greie og gitt partnere til Utforsk Verden en flott pris på overnatting.
Kode «Explore the world», bestilles direkte og betales der.
Komfortrom 795/natt
Standard pluss rom 895,-/natt
Tlf +47 24 14 95 05
rebecca.plath@hotelverdandi.no
www.hotelverdandi.no

Markedsføring:

Markedsføring av Utforsk Verden omfatter flere elementer:

Utforsk Verden har videreført samarbeidet med mediebyrået BNP, som igjen kostnadsfritt for eventet – i samråd med oss, har utarbeidet en plan for å få maksimalt utbytte av de midlene Utforsk Verden har til rådighet og forhandlet frem gunstige avtaler med mediene.
Kontaktperson er Bjorn-Eirik.Hervik@bpnww.no - som gjerne vil hjelpe dere også med Google Ads, annonsering og annet til meget gunstige priser

Hovedtyngden av markedsføringen vil være på digital flater, hovedsakelig gjennom bruk av vår webside, Google ads, LinkedIn og Facebook. Markedsføringen har allerede startet, i form av optimalisering av nettsiden som gir høyere treff i ubetalt søk, som skal lede flest mulig til vår webside og Facebook.

På websiden legges det ut logo, en kort beskrivelse og en link inn til alle utstilleres egen webside, etterhvert som de bekreftes.

I tillegg til dette, vil alle utstillere og partnere benytte logo (vedlagt) på egne bannere og aktivt reklamere for eventet på websider og i nyhetsbrev, og dermed promotere arrangementet og egen deltagelse på dette overfor sine kunder og sitt nettverk.

Ved printannonsering i egen regi, kan våre fremforhandlede tilbud benyttes, forutsatt at logo for Utforsk Verden tas med i annonsen. Ta i så fall kontakt med Line, som er koordinator:

Line Støber Taraldsen line@nordmann.no


Webside og Facebook:

Dette er viktige elementer i vår markedsføring av arrangementet, og det henvises her til det som sies om markedsføring over. Dessuten oppfordres alle til å benytte egen webside og Facebook til promotering av arrangementet.
Gå inn og følg oss på Facebook

Logobruk og annonsering:

Vi oppfordrer alle til å inkludere logo, bannere og annen informasjon om Utforsk Verden i sin egen dialog med markedet, enten det skjer i form av mailkampanjer, nyhetsbrev, bannere på egen web, annonser etc..


Åpningstider:

Følgende åpningstider er fastlagt for Utforsk Verden:

  • Lørdag 25. januar fra kl. 10 – 17
  • Søndag 26. februar fra kl.10 - 17


Seminarer:

Vi disponerer 5-6 ulike lokaler for å holde seminarer/presentasjoner under hele arrangementet. Vi har lagt opp til en tidsmodell, der man har ca. 30 minutter til presentasjon, 15 minutter til spørsmål og ytterligere 15 minutter til skifte av aktør og klargjøring for neste presentasjon. Det betyr i praksis at det vil starte nye seminarer hver halve time, med unntak av den første timen av åpningstiden og muligens også den siste timen.

Alle som ønsker å holde presentasjoner, bes om å sende informasjon om dette, der du angir tema og hvem som skal presentere, samt gjerne en antydning om ønsket tidspunkt. Siden det er en tendens til at alle vil holde presentasjonen i samme tidsrom, vil styringsgruppen sette opp et program basert på de ønsker som fremkommer. Husk at innleder kan være like viktig i markedsføringen som selve temaet, så dersom dere vil benytte profilerte og kunnskapsrike personer, vil dette styrke produktet. Med ganske mange aktører, vil det være begrenset hvor mange presentasjoner hver aktør kan få inn i programmet, og det vil alltid være en fordel å være tidlig ute, slik at man unngår at forespørselen kommer når det meste av programmet er lagt.

Christine er den i styringsgruppen som koordinerer dette, så vennligst send mailene til henne på Christine@reisebazaar.no

Sett gjerne prosjektleder i kopi arne@asbconsult.no.


Standløsninger
:

Som dere allerede vil være kjent med, benytter vi en løsning med åpne stands, med en bakvegg som er 2,5 meter høy, og bare med lave halvvegger på sidene, slik at det ikke skal begrense oversikten over lokalet og aktørene.

Standen leveres ferdig med følgende:
- Standvegger som beskrevet
- Teppelagte gulv
- Strøm
- Spotter (normalt en per løpemeter front)
- Standard disker (se illustrasjon under)
- Ståbord (se illustrasjon)
- To barstoler (se illustrasjon)
- Frontskilt (til disk)
- Adgang til bruk av utstillerlounge (2 personer pr. stand som utgangspunkt)

Spot på skinne, som er 1 stk. pr. 3 kvm stand.

Brussel info disk

Pilar, barbord

Palma, barstol

Det er mulig å endre/supplere med annet utstyr dersom man har behov for dette eller ønsker en oppgradering. Det er også mulig å bestille ytterligere adgangskort til utstillerlounge mot tilleggsbetaling (omfatter tilgang til bruk, mat og drikke). Pris pr. person er 500,- + mva.

Tilleggsutstyr:

For noen vil det kunne være aktuelt med supplering eller andre diskløsninger. Her er det skissert et alternativ. Tilleggspris pr. enhet buet disk (i stedet for standard diskløsning) er 350,- + moms og for forlengelse 1 000,- + moms.

Hanoi disk

 

Hanoi disk forlengelse

Andre forhold:

Vi henviser her til de retningslinjer som er utarbeidet for arrangementet.

Med de løsninger som er valgt for å gi et mest mulig åpent og oversiktlig inntrykk, er bakveggene på standen hovedfokuset i forhold til å formidle informasjon til og skape oppmerksomhet hos de besøkende. For de som ikke har bakvegger/bannerløsninger som egner seg for standen, har vi forhandlet frem ulike tilbud på løsninger. Ta i så fall kontakt for mer informasjon og kontakt.

 

Informasjon

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Arne Sundt-Bjerck på:

arne@asbconsult.no

Tel. +47-91198290

 

Om Utforsk Verden

Om Utforsk Verden

Om Utforsk Verden