OM UTFORSK VERDEN

Litt om Utforsk Verden - det nye reiseeventet i sentrum av Oslo

Utforsk Verden er et prosjekt som er utviklet og eid av reisebransjen selv.
Selv om reisearrangørene i det daglige er konkurrenter i reisemarkedet, er de i dette reise-eventet partnere. Reisearrangørene har blitt enige om å bidra til å utvikle en ny og spennende arena for å kunne treffe et reiseglad publikum. Reisearrangørene deltar aktivt i utvikling av ideer for arrangementet. Det vil bli presentert gode tilbud, interessante foredrag, konkurranser, underholdning og andre elementer som gir økt verdi for Utforsk Verden.

ADVISORY BOARD:
Tove Voss (Vista Travel), Thor Vaz de Leon (REISEbazaar), Christine Hellerud (Airticket AS), Line Støber Taraldsen (Nordmanns-reiser), Henrik Hanevold (Singapore Airlines), Elisabeth Norum Haukaas (Thai Airways), Bent Bjune (Benns Reiser), June Lundeby (USA Spesialisten), Bjørn Tore Larsen (Icelandair), Kolbjørn Stuvebakken (RCCL), Widar Jensen (på vegne av Discover America Norway), Michael Sørensen (på vegne av PATA), Arne Sundt-Bjerck (på vegne av ANTOR).

STYRINGSGRUPPE:
Thor Vaz de Leon (REISEbazaar), Christine Hellerud (Airticket AS), Line Støber Taraldsen(Nordmanns-reiser), Widar Jensen (på vegne av Discover America Norway), Arne Sundt-Bjerck (på vegne av ANTOR).

PROJEKTLEDELSE:
Arne Sundt-Bjerck, (ASB Consult)

Følg Utforsk Verden på Facebook

Om Utforsk Verden

Om Utforsk Verden

Om Utforsk Verden